www.servicemester.hu
www.servicemester.hu www.servicemester.hu www.servicemester.hu www.servicemester.hu www.servicemester.hu

Hulladékkezelés, szanálás

Tevékenységünk során elsődleges célunk emberi egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása egyfajta környezettudatos magatartás kialakítása a korszerű hulladékgazdálkodás eszközeinek igénybevételével.

Célunk továbbá a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése az indokolatlan, felesleges hulladékkeletkezés megelőzése. És nem utolsó sorban a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása.